(c) stegart.sk  2011  |  všetky práva vyhradené  |  design: goy.sk
dokumenty  |  kontakt
ŽIVÁ HISTÓRIA A ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE
FORTIS- družina dobových zvyklostí

Katarína Suchá Očenášová, Marek Brenišin, Martina Gavalierová, Jana Kováčová, Peter Hám

Prezentáciu všetkých zbraní, ktoré má v aktuálnom čase v ponuke, žiakom sprostredkuje
zoskupenie FORTIS. Ich predstavenia sú plné ukážok  súbojov mečom a štítom, krátkych,
stredných, dlhých palíc a stredovekých zápasov. Vo vystúpení  tiež vzhliadnu súboje
gotického štýlu, bubny a taktiež brušné tance, ktoré sú exotickým ozvláštnením
predstavenia, to všetko sprevádzané melodickou dobovou hudbou. Pre žiakov budú istotne
zaujímavé I humorné, spomalené ukážky šermiarskych súbojov.

Dĺžka predstavenia cca 45 minút.